Tražite lisičke na tipičnim mjestima

Tražite lisičke na tipičnim mjestima

Lisičke u rijetkim šumama

Na šumskim mjestima s grmovim raslinjem na tlu potraga za lisičarkama prilično je beznadna. S druge strane, lagane šume s mahovinskim tlima nude idealne uvjete od svibnja do listopada da usput mogu otkriti zlato šume. U ovo tipično vrijeme berbe lisičarki vole rasti iz rastresitog šumskog tla u blizini stabala smreke, jele i bukve.

savjeti i trikovi

Vrsta populacije drveća utječe na konzistenciju lisičarki. Primjerice, u listopadnim šumama obično su solidnije nego u šumama s četinjačima.